Telefon 261 215 153   
    autosr@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

Na náhradní díly dodané zákazníkem neposkytujeme
záruku a to ani na montáž těchto dílů.
Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené těmito díly na vozidle.
Za montáž donesených dílů účtujeme 50% příplatek za práci.
Tímto krokem chráníme nejen Vás před nákladným řešením sporných reklamací.