Použití vlastních dílů

Vlastní díly – kdo garantuje kvalitu?

Často se stává, že si majitel vozu chce dodat vlastní díly a po servisu žádá jen opravu nebo montáž. Tento způsob volí většinou ve chvíli, kdy mu servis nacení výměnu a majitel zjistí, že by si samostatný díl uměl pořídit levněji. Ne vždy na takové opravy přistupujeme. Hlavním důvodem je právě to, že nemohou garantovat spolehlivost dodaného dílu a nemohou držet záruku. Dalším důvodem je samozřejmě také marže, o kterou tímto způsobem přicházejí.

Záruka na opravu auta při použití vlastních dílů

Pokud se auto s takto vyměněným dílem porouchá, je nutné zjistit, zda se tak stalo v důsledku chybné práce nebo v důsledku vady náhradního dílu. Chybná práce je odpovědností servisu, chybný díl je odpovědností majitele. Pokud mechanik zjistí vadu majitelem dodaného dílu, díl demontuje, vrátí ho majiteli a ten si jej reklamuje sám. Za demontáž a montáž ovšem bude servisu znovu platit. Pokud dodává díl servis, pravděpodobně díl vymění za jiný ihned nebo v řádu dní, a řeší reklamaci paralelně, což v konečném důsledku nezdržuje majitele, který nemusí čekat měsíc na vyřízení reklamace. Nebude platit ani demontáž a montáž.

Jak se vyvarovat sporům při použití vlastních dílů?

Pokud zákazník trvá na dodání vlastních dílů pro objednanou opravu je potřeba vše dohodnout písemně. V protokolu je třeba uvést konkrétní dodané součástky a prováděnou práci. Součástí by mělo být jasné prohlášení, že autoservis na tyto díly nedrží záruku a také způsob, jak se bude řešit případná opakovaná chyba. Tedy pečlivě si ujasnit co se stane v případě, že se vada projeví znovu a obě strany budou trvat na své pravdě (autoservis, že opravu provedl správně a zákazník, že dodaný díl je bez vad). Jako možnost se jeví dohoda, že v případě sporu bude zpracován nezávislý znalecký posudek, který určí odpovědnost za vadu a jehož vyhotovení zaplatí odpovědná strana.